Vitamin B12 và bệnh thiếu máu ác tính

Vitamin B12 là một yếu tố vi lượng cần thiết cho sự tăng trưởng, quá trình tạo máu, tổng hợp bao myelin ở TB thần kinh và là đồng yếu tố (cofactor) cho nhiều phản ứng sinh hóa trong cơ thể.

Vitamin B12 chỉ được cung cấp từ các thực phẩm có nguồn gốc động vật, như thịt, trứng, sữa…

Quá trình hấp thu vitamin B12 của cơ thể thông qua một cơ chế được gọi là sự vận chuyển thuận lợi (facilitated transport). Vitamin B12 sau khi vào dạ dày sẽ gắn kết với yếu tố nội (intrinsic factor) – một glycoprotein do tế bào thành dạ dày tiết ra, phức hợp B12-yếu tố nội sẽ gắn kết với chất mang (carrier molecule) để vận chuyển vitamin B12 qua màng tế bào. Nhu cầu B12 cho người trưởng thành là 2 mcg/ngày.

Quá trình hấp thu vitamin B12 thông qua trung gian của yếu tố nội (Intrinsic factor)
Quá trình hấp thu vitamin B12 thông qua trung gian của yếu tố nội (Intrinsic factor)

Thiếu máu ác tính là một bệnh có tính chất tự miễn, khi cơ thể sản xuất các kháng thể kháng yếu tố nội, làm cho vitamin B12 không thể được hấp thu, tác động lên sự tạo hồng cầu cũng như sự tổng hợp bao myelin ở TB thần kinh.

Do bệnh sinh là sự suy giảm hấp thu vitamin B12 từ đường tiêu hóa, việc điều trị nhất thiết phải sử dụng vitamin B12 bằng đường tiêm bắp, và hầu như phải điều trị suốt đời.

DS. Phạm Công Khanh (lược dịch).