• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE HỘI DƯỢC HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Mục đích hoạt động của chúng tôi là tập hợp, đoàn kết những cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực Dược, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng phát triển ngành Dược của thành phố trong xu thế hội nhập vào khu vực thế giới.

HỘI DƯỢC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Địa chỉ văn phòng hội 81 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 Số điện thoại +84-8-391 11 052 

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com

Hội Dược Học Tp Hồ Chí Minh

Hội Dược Học Tp Hồ Chí Minh

Hội Dược Học Tp Hồ Chí Minh