Các thuốc chống trầm cảm không làm giảm tác dụng chống ung thư của Tamoxifen

Bài gốc: Antidepressants Do Not Impair the Anticancer Effects of Tamoxifen

Tác giả: Peter Roy-Byrne, MD tổng hợp từ nghiên cứu của Haque R. và cộng sự

Nguồn: Tạp chí Journal of the National Cancer Institute (tháng 12/2015).

1. Tóm tắt

Ở bệnh nhân điều trị tamoxifen trong ung thư vú giai đoạn sớm, tỉ lệ tái phát là tương đương ở nhóm có dùng và không dùng các thuốc chống trầm cảm.

Các thuốc chống trầm cảm thường được sử dụng trong điều trị trầm cảm và các triệu chứng vận mạch ở bệnh nhân ung thư vú đang dùng tamoxifen. Tuy nhiên, nhiều thuốc chống trầm cảm ức chế enzyme cytochrome P450 (CYP) 2D6 cần thiết để chuyển hóa tamoxifen thành dạng có hoạt tính, dẫn đến một cảnh báo của FDA rằng sử dụng thuốc chống trầm cảm ở bệnh nhân ung thư vú điều trị tamoxifen có thể làm trì hoãn tác dụng điều trị của tamoxifen và tăng nguy cơ tái phát. Để tìm hiểu sâu hơn, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống bệnh án điện tử để theo dõi tiền cứu 16,867 phụ nữ ung thư vú giai đoạn sớm; theo dõi kéo dài trung bình 6 năm.

Thuốc chống trầm cảm không làm giảm tác dụng chống ung thư của Tamoxifen
Thuốc chống trầm cảm không làm giảm tác dụng chống ung thư của Tamoxifen


Trong nghiên cứu, 8099 bệnh nhân được dùng các thuốc chống trầm cảm, phổ biến nhất là fluoxetine (20%) và paroxetine (11%). Thời gian điều trị tamoxifen trung bình là 2.7 năm, và điều trị thuốc chống trầm cảm gối lên tamoxifen trung bình trong 144 ngày. Các phân tích được điều chỉnh theo đặc tính khối u, các điều trị khác và những khác biệt phụ thuộc thời gian, như thời gian dùng tamoxifen và phần trăm điều trị gối lên với các thuốc chống trầm cảm.

Không có sự khác biệt về tỉ lệ tái phát (toàn thể, 17.4%). Paroxetine, chất ức chế CYP 2D6 mạnh nhất, cho thấy các kết quả tương tự với các thuốc chống trầm cảm khác. Venlafaxine, thuốc không ảnh hưởng đến CYP 2D6 và không tương tác với sự chuyển hóa tamoxifen, được dùng ở ít hơn 1% bệnh nhân và do đó không thể phân tích riêng lẻ.

2. Bình luận của tác giả:

Phát hiện trong nghiên cứu lâm sàng này mâu thuẫn với nhiều nghiên cứu thí nghiệm cho thấy sự ức chế enzyme của các thuốc chống trầm cảm làm suy giảm tác dụng điều trị của tamoxifen. Các phát hiện này đề xuất rằng, ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm điều trị với tamoxifen, các thuốc chống trầm cảm thường dùng không làm tăng nguy cơ tái phát ung thư vú.

DS. Phạm Công Khanh (lược dịch).