Nghiên cứu về mối liên quan giữa Statin và đái tháo đường

Bài gốc: Another Study of the Statin–Diabetes Relation
Tác giả: Allan S. Brett, MD tổng hợp từ nghiên cứu của Mansi I et al. trên tạp chí “J Gen Intern Med 2015 Nov”.

Trong một nghiên cứu thuần tập trên người khỏe mạnh tương đối, đái tháo đường đã phát triển mới ở 31% người dùng statin và ở 19% người không dùng statin.

Nhiều dữ liệu về mối liên quan giữa điều trị với statin và bệnh đái tháo đường mới khởi phát đã được ghi nhận ở đối tượng dân số có nguy cơ cao. Trong nghiên cứu thuần tập hồi cứu này, các nhà nghiên cứu đã khảo sát mối liên quan này trên một nhóm đối tượng dân số khỏe mạnh tương đối tham gia vào chương trình y tế Tricare dành cho các gia đình của quân đội Hoa Kì.

Mối liên quan giữa Statin và đái tháo đường
Mối liên quan giữa Statin và đái tháo đường

Các nhà nghiên cứu so sánh 3351 người dùng statin không mắc đái tháo đường và 3351 người không dùng statin, không có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, thận, thấp khớp hay tâm thần. Bệnh nhân trong 2 nhóm này được liên kết tương ứng chặt chẽ dựa trên các thay đổi về lâm sàng và nhân khẩu học trong suốt quá trình đánh giá xu hướng phát triển bệnh. Sau 7 năm theo dõi, tỷ lệ bệnh nhân phát triển bệnh đái tháo đường cao hơn đáng kể ở người sử dụng statin so với người không sử dụng (30.9% so với 19.4%). Những người sử dụng các statin cường độ cao dường như phát triển bệnh ĐTĐ nhiều hơn người dùng statin cường độ thấp hay trung bình.