[Điểm tin nghiên cứu] Dị ứng với Cephalosporin

Dị ứng với Cephalosporin dường như không phải là một dị ứng của cả nhóm.

Cephalosporins có thể gây ra phản ứng dị ứng qua trung gian IgE, được mô tả bởi mày đay, phù mạch, co thắt phế quản, và shock phản vệ, đặc trưng trong vòng 1 giờ. Những nghiên cứu gợi ý rằng dị ứng với cephalosporins là do những chuỗi bên trong phân tử hoạt chất, nhưng chúng ta biết rất ít về phản ứng chéo giữa các cephalosporin khác nhau.

Những nhà nghiên cứu tại 2 bệnh viện lâm sàng dị ứng ở Italia đã đánh giá trên 102 bệnh nhân có tiền sử dị ứng Cephalosporin. Tất cả các bệnh nhân trải qua test da và phép thử thuốc đường uống với penicillin, ampicillin, amoxicillin, và 11 cephalosporin. Phản ứng chéo xảy ra trong nhóm cephalosporin có một chuỗi bên chung (cefuroxim, ceftriaxon, cefotaxim, cefepim, và ceftazidim) và trong một nhóm bao gồm ampicillin và 2 aminocephalosporin (cefaclor và cephalexin). Những bệnh nhân dị ứng với cephalosporin trong một nhóm thường dung nạp những thuốc trong nhóm kia. Cefazolin đặc biệt được dung nạp bởi những bệnh nhân dị ứng cephalosporin trong cả hai nhóm.

Dị ứng với Cephalosporin dường như không phải là một dị ứng của cả nhóm.
Dị ứng với Cephalosporin dường như không phải là một dị ứng của cả nhóm.

Bình luận:
Dị ứng Penicillin qua trung gian IgE đặc trưng gây ra bởi các chất chuyển hóa của penicillin mà có chứa vòng β-lactam, trong khi dị ứng cephalosporin gây ra chủ yếu bởi chuỗi bên trong phân tử. Do đó, những bệnh nhân dị ứng với penicillin thường có thể dung nạp với mọi cephalosporin và những bệnh nhân dị ứng cephalosporin thường có thể dung nạp một cephalosporin có chuỗi bên khác biệt. Hiếm hơn, một bệnh nhân có tiền sử dị ứng penicillin hoặc cephalosporin có thể phản ứng với một cephalosporin khác do vòng β-lactam hoặc chất chuyển hóa không được giải thích khác, nên thực hiện test da hoặc một phép thử chọn lọc được khuyến cáo trước khi sử dụng một Cephalosporin đối với một bệnh nhân như vậy.