Một số đặc điểm của các thuốc kháng nấm nhóm Allylamine

Đặc điểm của các thuốc kháng nấm nhóm Allylamine

Cơ chế tác dụng và cấu trúc hóa học của nhóm Allylamine
Cơ chế tác dụng và cấu trúc hóa học của nhóm Allylamine.
  1. Các allylamine, cũng như các thuốc kháng nấm azole, can thiệp vào quá trình tổng hợp ergosterol nhưng ở giai đoạn sớm bằng cách ức chế sự hình thành squalene epoxide, một tiền chất của lanosterol.
  2.  Hoạt chất quan trọng nhất trong nhóm này, terbinafine, cho thấy hoạt tính kháng nấm phổ rộng và gần như được hấp thu hoàn toàn sau khi uống. Thuốc tích lũy trong keratin, và vẫn tiếp tục tồn tại sau khi đã ngừng điều trị. Điều này đặc biệt quan trọng trong nhiễm nấm ở móng chân, do trường hợp này thường khó điều trị.
  3. Nấm Candida albicans nhạy cảm với thuốc ở thời kỳ dạng sợi (mycelial phase) hơn là ở dạng nấm men (yeast form), và trong khi nhìn chung thuốc có tác dụng diệt nấm, thì đối với loài Candida, thuốc có tác dụng kiềm nấm.
  4. Terbinafine là thuốc được lựa chọn cho nhiễm nấm ở móng chân và có thể thay thế cho griseofulvin và các azole trong điều trị các trường hợp nhiễm nấm da khác nếu có chỉ định điều trị thuốc toàn thân.
  5. Một allylamine khác, naftifine, có ít hoạt tính khi dùng toàn thân nhưng được bán ở một số quốc gia cho sử dụng điều trị tại chỗ.


*Một số thuật ngữ chuyên ngành:
– Dermatophyte infection: nhiễm nấm da
– Fungicidal: diệt nấm
– Fungistatic: kiềm nấm

DS. Phạm Công Khanh (lược dịch).