Plavix (Clopidogrel): Điều trị dài hạn không làm thay đổi nguy cơ tử vong

VẤN ĐỀ:

Một báo cáo của FDA đã xác định việc sử dụng dài hạn Plavix (clopidogrel) không làm tăng hoặc giảm nguy cơ tử vong toàn thể ở bệnh nhân có bệnh tim hoặc có nguy cơ bị bệnh tim. Đánh giá của FDA về thử nghiệm Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) và vài nghiên cứu lâm sàng khác cũng không cho thấy clopidogrel làm tăng nguy cơ ung thư hay tử vong vì ung thư.

Để khảo sát việc gia tăng nguy cơ tử vong và tử vong do ung thư được báo cáo với clopidogrel trong thử nghiệm DAPT, FDA kiểm tra kết quả của thử nghiệm DAPT và các thử nghiệm lâm sàng lớn khác với dữ liệu hiện có về tỉ lệ tử vong, tử vong do ung thư, hoặc ung thư được báo cáo như một tác dụng phụ của clopidogrel.

Clopidogrel điều tri dài hạn không làm thay đổi nguy cơ tử vong
Clopidogrel điều tri dài hạn không làm thay đổi nguy cơ tử vong

FDA cũng thực hiện các phân tích tổng hợp từ các thử nghiệm lâm sàng dài hạn khác để đánh giá ảnh hưởng của clopidogrel trên tỉ lệ tử vong vì mọi nguyên nhân. Kết quả cho thấy rằng điều trị chống tập kết tiểu cầu dài hạn (12 tháng hoặc dài hơn) kết hợp clopidogrel và aspirin không làm thay đổi nguy cơ tử vong toàn thể khi so sánh với kết hợp clopidogrel và aspirin ngắn hạn (6 tháng hoặc ít hơn), hoặc aspirin đơn độc. Cũng không có sự gia tăng rõ ràng về nguy cơ tử vong do ung thư hoăc các tác dụng phụ liên quan đến ung thư khi điều trị dài hạn.

FDA đang làm việc với các nhà sản xuất clopidogrel để cập nhật nhãn thuốc về các kết quả phân tích này.

KHUYẾN CÁO:

Bệnh nhân không nên ngừng dùng clopidogrel hoặc các thuốc kháng tiểu cầu khác bởi vì có thể làm tăng nguy cơ các cơn đau tim và huyết khối.