Ban hành các khuyến cáo về quản lý sẩy thai sớm

Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) đã phát hành một tập san thực hành (practice bulletin) về việc quản lý sẩy thai sớm trước khi mang thai 13 tuần.

Hai kết luận dựa trên “bằng chứng khoa học có giá trị và nhất quán” (good and consistent scientific evidence):
-Khi có chỉ định quản lý sẩy thai sớm về mặt y khoa, liều 800 µg misoprostol đặt âm đạo được khuyến cáo; một liều thứ hai có thể được cho là cần thiết.
-Cả thuốc chống đông và aspirin đều không được chứng minh là giúp ngăn ngừa sảy thai sớm ở những phụ nữ có hội chứng tăng đông máu (thrombophilias) (ngoại trừ những người có hội chứng kháng phospholipid)

Ban hành các khuyến cáo về quản lý sẩy thai sớm
Ban hành các khuyến cáo về quản lý sẩy thai sớm

Các khuyến cáo dựa trên “bằng chứng khoa học hạn chế và chưa nhất quán” (limited or inconsistent scientific evidence):
-Siêu âm được ưu tiên để nhận định sảy thai sớm.
-Can thiệp phẫu thuật là không cần thiết ở những phụ nữ không triệu chứng, người có sọc nội mạc tử cung (endometrial stripe) dày lên sau khi trải qua quá trình điều trị sẩy thai.