TỔ CHỨC – NHÂN SỰ – HỘI DƯỢC HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Skip to content

1 Phạm Khánh Phong Lan Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Kim Anh Phó Chủ tịch thường trực
3 Lê Việt Hùng Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Hoài Nam Phó Chủ tịch
5 Huỳnh Thị Thanh Thủy Phó Chủ tịch
6 Trương Thị Xuân Huệ Tổng Thư ký
7 Lê Ngọc Danh Phó Tổng Thư ký
8 Trương Văn Đạt Phó Tổng Thư ký
9 Nguyễn Thanh Hiển Phó Tổng Thư ký
10 Huỳnh Thị Hoài Mỹ Trưởng Ban kiểm tra
11 Cáp Hữu Ánh Ủy viên Ban kiểm tra
12 Nguyễn Ngọc Hoàng Ủy viên Ban thường vụ
13 Nguyễn Thị Lan Hương Ủy viên Ban thường vụ
14 Nguyễn Thị Kiêm Ủy viên Ban thường vụ
15 Trương Văn Tuấn Ủy viên Ban thường vụ
16 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên Ban chấp hành
17 Huỳnh Ngọc Dương Ủy viên Ban chấp hành
18 Nguyễn Tuấn Hải Ủy viên Ban chấp hành
19 Trương Minh Hải Ủy viên Ban chấp hành
20 Nguyễn Thị Tuyết Mai Ủy viên Ban chấp hành
21 Thái Khắc Minh Ủy viên Ban chấp hành
22 Đào Duy Kim Ngà Ủy viên Ban chấp hành
23 Huỳnh Thị Ngọc Ngân Ủy viên Ban chấp hành
24 Nguyễn Hữu Niên Ủy viên Ban chấp hành
25 Nguyễn Huy Quang Ủy viên Ban chấp hành
26 Nguyễn Thị Bảo Quỳnh Ủy viên Ban chấp hành
27 Phạm Văn Sơn Ủy viên Ban chấp hành
28 Nguyễn Văn Thanh Ủy viên Ban chấp hành
29 Lê Bảo Chân Thiện Ủy viên Ban chấp hành
30 Trầm Thị Thanh Vân Ủy viên Ban chấp hành
31 Nguyễn Văn Vĩnh Ủy viên Ban chấp hành