TIN TỨC

12/02/2017
FDA CHẤP THUẬN CORTICOSTEROID CHO ĐIỀU TRỊ LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE

Xem thêm

02/02/2017
FDA CHẤP THUẬN SYMBICORT TRONG ĐIỀU TRỊ HEN SUYỄN Ở TRẺ NHỎ

Xem thêm

09/08/2016
THÊM DAPAGLIFLOZIN CÙNG VỚI INSULIN VÀ LIRAGLUTIDE GIÚP CẢI THIỆN ĐƯỜNG HUYẾT TRONG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 1

Xem thêm

30/07/2016
CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO VỀ SỬ DỤNG ASPIRIN DỰ PHÒNG BỆNH TIM MẠCH VÀ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

Xem thêm

29/07/2016
FDA CHẤP THUẬN ADLYXIN TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Xem thêm