THƯ NGỎ CPE

Lưu ý: việc phê duyệt cơ quan chức năng chỉ áp dụng khi có Báo cáo viên quốc tế, do thực tế Hội dược học không phải xin phép cơ quan chức năng.