Thông tin mới về Ivabradine

Ivabradine: Vấn đề tim mạch ở bệnh nhân đau thắt ngực

[Úc] – Cơ quan Quản lý Dược phẩm (The Therapeutic Goods Administration – TGA) vừa hoàn thành một khảo sát về độ an toàn của Ivabradine (Coralan) và khuyến cáo biện pháp để làm giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở bệnh nhân đau thắt ngực. Những bệnh nhân dùng Ivabradine điều trị đau thắt ngực bây giờ phải có nhịp tim khi nghỉ ít nhất là 70 nhịp/phút (được tăng lên từ 60 nhịp/phút). Ivabradine không nên dùng phối hợp với diltiazem và verapamil, và một cảnh báo được nhấn mạnh thêm là nên tránh uống nước bưởi chùm (1) (mạnh hơn “hạn chế”).

Tháng 11 năm 2014, EMA khuyến cáo biện pháp tương tự để giảm nguy cơ vấn đề tim mạch với Ivabradine.

Ivabradine: Vấn đề tim mạch ở bệnh nhân đau thắt ngực
Ivabradine: Vấn đề tim mạch ở bệnh nhân đau thắt ngực

————————
Ghi chú của BBT:
(1) Bưởi tiếng Anh gọi là Pomelo, tuy nhiên nhiều từ điển ở Việt Nam dịch bưởi ra thành grapefruit, thực ra grapefruit là tên gọi bằng tiếng Anh của bưởi chùm (Citrus paradisi) – loại cây lai giữa bưởi và cam, có quả nhỏ hơn, vỏ giống cam, mùi bưởi, ruột màu hồng, vị chua hơi đắng. (theo wikipedia)