Thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa thức uống có đường và bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Diabetologia phát hiện thêm chi tiết mới về mối liên hệ giữa đồ uống có đường và bệnh tiểu đường.

Mối liên hệ giữa thức uống có đường và bệnh tiểu đường
Mối liên hệ giữa thức uống có đường và bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu Anh đã theo dõi hơn 25.000 người lớn trong hơn 10 năm. Trong thời gian nghiên cứu, có 850 người tham gia phát bệnh tiểu đường (đang tiến triển). Các nghiên cứu sử dụng các thông tin thu được từ chế độ ăn uống được ghi nhật ký lại và được thực hiện bởi người tham gia nghiên cứu.

Nhìn chung, mỗi lần tăng 5% trong lượng calo tiêu thụ từ đồ uống ngọt có liên quan với sự gia tăng 18% trong tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường.

Mỗi phần ăn, nước ngọt, đồ uống ngọt sữa, và các đồ uống có chứa đường đều gắn liền với một sự gia tăng lớn hơn 20% trong bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, sự kết hợp với các đồ uống có chứa đường mất đi ý nghĩa thống kê khi các nhà nghiên cứu đã xem xét đến cân nặng của người tham gia nghiên cứu.

Thay nước ngọt và đồ uống ngọt sữa với nước hoặc trà không đường hoặc cà phê sẽ giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, các tác giả kết luận.