Cập nhật mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP 2022

Thực hiện đúng các tiêu chuẩn GPP là điều bắt buộc ở mỗi nhà thuốc.  Tuy nhiên các tiêu chuẩn này sẽ có sự thay đổi nhất định theo chủ trương của Bộ Y tế. Vì vậy ở cương vị người quản lý, việc cập nhật mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP là điều vô cùng cần thiết.  

1. Mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP là gì?

Tiêu chuẩn GPP là một trong các điều kiện để mở nhà thuốc và là tiêu chuẩn cao nhất trong 5 tiêu chuẩn thực hành tốt và được áp dụng chính thức từ năm 2007. 

Mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP là mô hình nhà thuốc thực hành đúng các tiêu chuẩn bao gồm trình độ chuyên môn và đạo đức hành nghề. 

Những nguyên tắc cơ bản để thực hiện tốt mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP bao gồm: 

 • Luôn đặt lợi ích sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu
 • Nhà thuốc phải đáp ứng được điều kiện bảo quản thuốc theo đúng quy định 
 • Việc sắp xếp, bố trí thuốc cũng phải tuân theo một số quy định cụ thể
 • Thuốc bán ra phải đảm bảo chất lượng và có đầy đủ thông tin về cách sử dụng, bảo quản…
 • Nhà thuốc tham gia vào tư vấn điều trị các loại thuốc không kê đơn dựa trên triệu chứng quan sát được và từ thông tin khai thác từ khách hàng.  
 • Đối với toa thuốc của bác sĩ kê cho bệnh nhân, dược sĩ nên lựa chọn nhãn hàng chất lượng, hiệu quả và  đảm bảo quyền lợi kinh tế của người mua hàng.  
Việc sắp xếp, bố trí thuốc phải tuân theo một số quy định cụ thể 
Việc sắp xếp, bố trí thuốc phải tuân theo một số quy định cụ thể  

2. Vì sao cần cập nhật thông tin về mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP? 

Khi đăng ký cấp giấy chứng nhận mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP,  Sở Y tế sẽ thành lập một tổ kiểm tra để đánh giá nhà thuốc của bạn có đạt tiêu chuẩn hay không. Sau khi được thông qua, cửa hàng thuốc mới chính thức được cấp giấy phép theo quy định.

Tuy nhiên,  giấy phép mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP chỉ có thời hạn trong vòng 3 năm. Khi giấy hết hạn, cửa hàng sẽ phải tiến hành xin đánh giá lại để tiếp tục duy trì đáp ứng GPP theo thời hạn quy định. Như vậy, cứ 3 năm nhà thuốc GPP sẽ được đánh giá lại một lần. 

Tuy nhiên khi các tiêu chuẩn đánh giá nếu có sự thay đổi mà nhà thuốc không cập nhật sẽ dẫn đến việc không đáp ứng được tiêu chuẩn GPP, thậm chí là bị xử phạt hoặc thu hồi giấy chứng nhận. 

Chính vì vậy, khi hoạt động theo mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP, chủ cửa hàng hoặc người chịu trách nhiệm quản lý cần cập nhật các thông tin về quy định mô hình nhà thuốc GPP khi có thông báo của bộ Y tế.    

3. Những thay đổi về quy định mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP

Cập nhật những thay đổi về quy định mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP là việc làm cần thiết Bạn đang có dự định mở cửa hàng thuốc trong
Cập nhật những thay đổi về quy định mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP là việc làm cần thiết Bạn đang có dự định mở cửa hàng thuốc trong

Bạn đang có dự định mở cửa hàng thuốc trong năm 2022 hay thời hạn giấy phép GPP của cửa hàng bạn sắp tới thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua những thay đổi về quy định mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP mới nhất  trong năm 2022.   

Những sửa đổi, bổ sung này đã được ghi rõ và cụ thể tại thông tư số 12/2022/TT-BYT ngày 22/06/2020. Một số sửa đổi, bổ sung về quy định mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP mà bạn cần lưu ý như sau: 

 • Trình tự tiếp nhận và thẩm định hồ sơ được rút gọn và thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 33, Điều 49 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và khoản 12 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
 • Biên bản đánh giá GPP thay vì lập 3 bản theo quy định mới chỉ cần 2 bản một lưu tại cơ sở bán thuốc và một lưu tại Sở Y tế. 
 • Khi nhà thuốc được thông qua đánh giá tiêu chuẩn GPP, Sở Y tế sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện doanh doanh dược và/hoặc cấp giấy chứng nhận GPP theo mẫu. 
 • Nhà thuốc không nộp hồ sơ đánh giá định kỳ theo thời hạn quy định thì trong vòng 15 ngày, Sở Y tế sẽ ban hành yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ.  
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đánh giá định kỳ, Sở Y tế sẽ tiến hành đánh giá đột xuất không báo trước. 
 • Trong quá trình làm việc, dược sĩ phải mặc áo blouse, đeo biển ghi rõ chức danh bao gồm cả người phụ trách chuyên môn
 • Nhân viên nhà thuốc được huấn luyện để hiểu rõ và thực hiện đúng mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP
 • Trong phần phụ lục II là danh mục kiểm tra, đánh giá mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP, nếu nhà thuốc chưa triển khai hoạt động kinh doanh thì chỉ đánh giá trên các tiêu chí được gắn dấu sao (*) 
 • Nhà thuốc chưa hoạt động kinh doanh phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất phù hợp. 
 • Đối với các loại thuốc phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, hoạt chất hướng thần phải để riêng tại khu vực có tủ khóa chắc chắn. 

Hiểu và nắm rõ những thay đổi về mô hình nhà thuốc đạt chuẩn GPP sẽ giúp người quản lý nhà thuốc thực hiện đúng nhất các tiêu chuẩn được đề ra. 

Dược sĩ: Trần Phương Dung