HỘI NGHỊ DƯỢC LÂM SÀNG CHÂU Á & HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC BỆNH VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN VII

 HỘI NGHỊ DƯỢC LÂM SÀNG CHÂU Á
    Seoul, Korea 15-17/07/2016.

 HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC BỆNH VIỆN
    TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN VII
    Khách sạn Novotel Đà Nẵng - 25-27/11/2016.

 

HỘI DƯỢC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Địa chỉ văn phòng hội 81 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 Số điện thoại +84-8-391 11 052 

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com