Hội Dược Sĩ TPHCM

Hội Dược Sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Dược Sĩ TP.HCM)

Giới thiệu:

Hội Dược Sĩ TP.HCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội được thành lập vào năm 1976 với mục tiêu:

 • Đoàn kết, tập hợp những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Dược
 • Hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn
 • Phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp
 • Thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế
 • Đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên
 • Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên
 • Góp phần phát triển khoa học Dược
 • Phổ biến kiến thức Dược cho nhân dân
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp
 • Hợp tác quốc tế về lĩnh vực Dược

Hoạt động:

Hội Dược Sĩ TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, bao gồm:

 • Tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn về các chuyên đề Dược học
 • Cung cấp thông tin Dược cho hội viên và nhân dân
 • Tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội
 • Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Dược
 • Hợp tác với các tổ chức Dược học trong và ngoài nước

Liên hệ:

 • Địa chỉ: 142 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3930 1744
 • Website: https://hcpa.vn/

Kết luận:

Hội Dược Sĩ TP.HCM là tổ chức uy tín, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Dược Việt Nam. Hội là nơi tập hợp những Dược sĩ tâm huyết, luôn nỗ lực nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng.