hiệu chỉnh liều kháng sinh

  • 07-25-2014, 14:44 #1

    Chào các dước sĩ! Mình có chuyện này cần tham khảo ý kiến các ds Sáng nay mình đi lâm sàng tại khoa nội của bv mình, có 1 bệnh nhân nam 77 tuổi, nặng 55kg, Creatinin ht là 165ml/phút, mình dùng công thức Cockroft&Gault tính ra thì độ thanh thải Creatinin của BN này là 26,5 ml/ph. và mình đã đè nghị BS hiệu chỉnh liều ks Nhưng lúc đó cũng có 1 em sinh viên y khoa năm thứ năm, em ấy nói là e ấy mới được thầy dạy là công thức Cockroft-Gault tính độ thanh thải Creatinin không chính xác, hiện nay k còn được áp dụng nữa, muốn tính CLcr phải lấy nước tiểu 24h, và Cr máu để tính

    Các ds thấy ý em ấy thế nào?

  • 07-25-2014, 23:22 #2