Đăng ký thành viên tại hpahcmc

Đăng ký tại www.hpahcmc.org - The Hospital Pharmacists Association of Ho Chi Minh City

The Facebook Platform

Thông tin cần thiết

Điền tên của bạn. Tên này sẽ dùng để đăng nhập trên www.hpahcmc.org.

Xin chọn mật mã cho hồ sơ của bạn. Chú ý: mật mã được phân biệt bởi chữ 'thường' và 'HOA'.

Xin hãy nhập đúng địa chỉ email của bạn

Thông tin thêm

Tất cả các nhãn thời gian hiển thị trên các diễn đàn có thể được tự động điều chỉnh để hiển thị thời gian chính xác cho vị trí của bạn trên thế giới. Đơn giản chỉ cần chọn múi giờ thích hợp từ danh sách dưới đây.

In addition, you may set the appropriate option to allow for daylight savings time in your part of the world.

Có thể Người quản lý muốn gửi email thông báo cho bạn.

Nếu bạn không muốn nhận thông báo, bỏ đánh dấu chức năng này.

Quy định của diễn đàn www.hpahcmc.org.com

Để tiếp tục đăng ký bạn phải đồng ý với quy định sau:

Nội quy diễn đàn www.hpahcmc.org

Bạn phải đồng ý với những điều dưới đây để tiếp tục đăng ký thành viên!

- Đăng kí thành viên: Không được lấy tên, biệt danh... của các vị lãnh tụ cách mạng, các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, những kẻ xấu như khủng bố, phát xít ... hoặc có ý nghĩa không lành mạnh.
- Không viết bài vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam...
- Không viết bài bêu xấu, miệt thị hoặc xúc phạm các thầy cô giáo, bạn bè cũng như các thành viên khác.
- Không sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa