[BLOG] 5 Điều dược sĩ có thể học được từ người y tá/điều dưỡng – HỘI DƯỢC HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Skip to content

Tác giả: Eric Christianson, PharmD, BCPS, CGP

Hàng ngày, tôi (tác giả) làm việc với các y tá/điều dưỡng và trong khi tôi muốn nghĩ rằng tôi đã dạy cho họ một hoặc hai điều gì đó. Tuy nhiên, tôi biết họ đã dạy tôi rất nhiều! Tôi muốn chia sẻ 5 điều mà các dược sĩ có thể học được từ các y tá/điều dưỡng.

1. Đánh giá bệnh
Các y tá/ điều dưỡng hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, và họ rất có kinh nghiệm nhân biết sự thay đổi thể chất trên các bệnh Parkinson, CHF, COPD, đau nhức,…Từ đó các y tá biết được bệnh nhân của họ có thật sự khỏe và tôi đã học được rất nhiều từ điều ấy.

Hình minh họa.

2. Sự chăm sóc và nhẫn nại
Theo quan sát của tôi, tôi nhận ra rằng các y tá/ điều dưỡng là những chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho việc chăm sóc dài hạn cho bệnh nhân. Nếu bạn là y tá, bạn không điên lên mới là lạ, khi hàng ngày các y tá phải đối mặt với các cuộc gọi khẩn, các yêu cầu của bệnh nhân, bác sĩ, các quy tắc ứng xử, gia đình bệnh nhân,. .. Để chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, một ý tá thường phải đóng vai như một nhà hòa giải giữa bệnh nhân, gia đình, dược sĩ, bác sĩ.

3. Các y tá kinh nghiệm có thể là các nhà giao tiếp giỏi
Thông tin tốt có thể sẽ ngăn ngừa các sai sót trong trị liệu. Tôi đã học trở thành nhà ngoại giao từ các đồng nghiệp y tá này.

4. Các y tá lúc nào cũng muốn có sự giúp đỡ và tiết kiệm thời gian
Họ rất bận rộn và họ rất cần các câu trả lời chuyên môn một cách sát sườn và nhanh nhất từ phía dược sĩ.

5. Ưu tiên hóa công việc
Các dược sĩ có thể hơi giỏi về chuyện này, nhưng các y tá thường phải đặt vấn đề trong 10 thứ phải làm và họ phải học cách đánh giá như thế nào để giải quyết các nhiệm vụ ưu tiên trước.

DS. Bành Đức Hòa – BV Bình Chánh (lược dịch).