Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên

Dược sĩ NGUYỄN NGỌC CẨM TIÊN

Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

2014 – 2019: Dược sĩ đại học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Sức khỏe là giá trị quý giá nhất của mỗi người. Có một cơ thể khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần sẽ giúp mọi việc trong cuộc sống tốt đẹp và thành công hơn.

Ngoài ra, mình cũng mong muốn đóng góp cũng như xây dựng cơ sở thông tin cho mọi bệnh nhân có thể tiếp cận một cách đúng đắn nhất về việc dùng thuốc cũng như không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch trong thời đại thông tin choáng ngợp này.

Nơi công tác

Tập đoàn Dược phẩm Pfizer (Văn phòng đại diện tại Việt Nam).

Kinh nghiệm

11/2019 – 05/2020: Trình dược viên tại Văn phòng đại diện BESINS HEALTH CARE.

6/2020 – Nay: Trình dược viên tại Văn phòng đại diện của  Pfizer.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Khóa luận tốt nghiệp tại bộ môn Dược lý với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định giai đoạn 2018 – 2019 – Investigation on scenario of antibiotic use at People Gia Dinh Hospital in the year 2018 – 2019”.

https://youmed.vn/chi-tiet-bac-si/duoc-si-nguyen-ngoc-cam-tien/oq_KqGcBxMYEYGUN3aCi