Nguyễn Hoàng Bảo Duy

Dược sĩ NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY

Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

2013 – 2018: Dược sĩ đại học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Nụ cười của các thiên thần nhỏ chính là nguồn động lực trong công việc và mình tự nhủ phải nỗ lực đem đến điều tốt nhất cho các con.

Nơi công tác

Dược sĩ tại khoa Dược – Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

12/2018 – 07/2019: Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng tại công ty Medplus1

08/2019 – Hiện nay: Dược sĩ tại khoa Dược – Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Khóa luận tốt nghiệp “Xây dựng mô hình sàng lọc ảo dự đoán hoạt tính kháng ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum chủng 3D7 và Dd2”

In Silico Study of Antiviral Drugs against Proteins of Ebola Virus (2nd International Conference of Pharmacy and Health Sciences “Integrating Research, Innovation, Technology and Practices Towards Sustainable Health” – Malaysia, 2018)

https://youmed.vn/tin-tuc/bac-si/duoc-si-nguyen-hoang-bao-duy/