Ds. Nguyễn Tấn Xuân Trang

Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ