Hội thảo trực tuyến
Cùng bác sĩ nhãn khoa
ngày
giờ
phút
giây

Bước 1: Tải ứng dụng Zoom trên App Store/Google Play

Bước 2: Cài đặt Zoom

Bước 3: Hoàn thành form đăng ký bên phải

Bước 4: Nhận Email ID Zoom