ACIP ban hành khuyến cáo cho vaccine HPV 9-valent

Ủy ban tư vấn của CDC về thực hành tiêm chủng (ACIP) vừa ban hành khuyến cáo về chủng ngừa chống lại vi rút Papilloma ở người bằng vắc xin HPV 9-valent (Gardasil 9) trên MMWR.

Tác động của vắc xin 9-valent nhiều hơn năm tuýp so với loại quadrivalent, và năm tuýp này (31, 33, 45, 52 và 58) gây ra khoảng 15% các ca ung thư cổ tử cung.

Những khuyến cáo cho việc sử dụng cũng giống như các loại vắc xin HPV khác: lịch tiêm chủng nên được bắt đầu ở độ tuổi 11 hoặc 12, nhưng có thể bắt đầu sớm từ 9 tuổi. Nữ trong độ tuổi 13-26 và nam trong độ tuổi 13-21 chưa được tiêm ngừa hoặc chưa được nhận cả 3 liều cũng được khuyên nên tiêm ngừa. Ngoài ra, chủng ngừa cũng được khuyến cáo trên 26 tuổi cho đối tượng nam giới có quan hệ tình dục với nam giới và cho những bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

ACIP ban hành khuyến cáo cho vaccine HPV 9-valent
ACIP ban hành khuyến cáo cho vaccine HPV 9-valent

ACIP lưu ý: “Nếu những nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng không biết hoặc không có sẵn loại vắc xin HPV đã tiêm trước đó, hoặc là đang trong quá trình chuyển qua vắc xin HPV 9-valent, bất kì loại vắc xin HPV có sẵn nào cũng có thể được sử dụng để tiếp tục hoặc hoàn thành lịch chủng ngừa cho nữ giới để bảo vệ chống lại HPV tuýp 16 và 18; vắc xin 9-valent hoặc quadrivalent có thể được sử dụng để tiếp tục hoặc hoàn thành lịch chủng ngừa cho nam giới”.

Anna Wald, chuyên mục sức khỏe phụ nữ của trang NEJM Journal Watch bình luận: “Nếu một người đã hoàn thành lịch chủng ngừa với vắc xin bivalent hoặc quadrivalent (đối với nữ) và quadrivalent (đối với nam), họ được xem như chủng ngừa đầy đủ. Vắc xin 9-valent bổ sung thêm khả năng bảo vệ chống lại tuýp gây ung thư, nhưng mục tiêu quan trọng nhất là ngăn ngừa HPV tuýp 16 và 18, và cả ba loại vắc xin đều làm được điều đó”.